Klachtenregeling

Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer.

Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen (zie algemene voorwaarden).

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden.

Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven. Ik raad je aan om de klacht eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar info@chickwithamission.nl

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen.

Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.